За нас

alt

Счетоводно-консултантската фирма „Наталия Консулт“ ЕООД предлага цялостно счетоводно обслужване както за фирми от малкия и средния бизнес, така и за физически лица. Дейността на фирмата е насочена към постигане на дългосрочни лоялни бизнес взаимоотношения, които да благоприятстват успеха на вашия бизнес.

Ако се доверите на „Наталия Консулт“ЕООД ще получите нужното внимание, търпение и професионализъм придобит от 20 годишна счетоводна практика в областта на услугите, търговията, производството и отчитането на лични финанси на физически лица.

Усилията на счетоводната фирма са насочени към услуга опосредстваща бързото и безпроблемно решаване проблемите на клиентите й, регистриране на счетоводните събитията по най-удачния за всеки бизнес начин, така че да останат доволни от финансовия си резултат, от размера на данъчните си задължения и от визията която ще им даде съответния баланс пред финансовите институции и партньорите им.

Посредством високото ниво на счетоводните услуги ще получите реална и точна информация за състоянието на фирмените финанси, което ще ви помогне да вземете правилните управленски решения. В постоянно променящата се правна и данъчна среда може да разчитате на цялостен навременен анализ и индивидуален подход съобразен със спецификата на извършваната от вас стопанска дейност.

Счетоводната услуга ще е еднакво отговорна и изчерпателна независимо от размера на обслужваната фирма – новоучредена или отдавна утвърдена.

Ще се сдобиете с необходимата финансова консултация за започване дейност в определена област на стопанската дейност, ще получите варианти за излизане от затруднено финансово състояние и участие в осъществяването им.
Счетоводната фирма гарантира поверителност при работа с документацията на клиентие й и достъп до тях единствено от служителите й.

Предпочитането на счетоводен аутсорсинг има своите предимства. Получавате висококачествено счетоводно обслужване без непосилни разходи, пестене на ценно време, получаване на счетоводна информаци без заплащане на големи заплати и осигуровки на персонал, без разходи за квалификация и бонуси за задържане на ценни служители от счетоводен отдел. Ползването на счетоводни услуги от външна фирма е особено актуално и практично решение на сегашната пазарна ситуация, когато всеки бизнес ограничава разходите си или едва стартира. Ще прехвърлите тежестта от счетоводните и данъчни процеси на специализирано за тази дейност предприятие.