Изготвяне на бизнес планове, проекти, кандидатстване за финансиране

„Наталия Консулт“ЕООД предлага разработване на бизнес планове и документация за кандидатстване за кредити от финансови институции, изготвяне на финансовата част по проекти за бизнес начинания.