Регистрации

  • Регистриране на фирма(ЕООД, ООД, ЕТ, преобразуване и правоприемство) в Агенцията по вписванията
  • Регистриране на самоосигуряващи се лица
  • Регистриране на фирма по ЗДДС
  • Регистрация по Закона за защита на личните данни
  • Регистрация в Инспекция по труда
  • Регистриране по Закона за предотвратяване мерките за изпиране на мръсни пари
  • Деклариране на новопридобите недвижими имоти и автомобили
  • Други регистрации според спецификата на дейността на фирмата